Archives

Valeria Acsinte

Îndrea

Decembrie. Unul nou. Aseară, o volbură de grauri se învârtea cu zarvă mare ce vestea gerul iernii. Am zâmbit cu frisonul copilăriei, cugetând la bucuriile anotimpului. Dimineaţa m-a găsit cu ceaşca de ceai fierbinte între palme, mimând inutil frigul cel mare ce întârzia să vină – dincolo de fereastră era o vreme nehotărâtă. Şi totuşi […]